Кваліфікаційні вимоги

Офіційний сайт ЧЕ 2015

Глава 5 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗМАГАННЯХ

516 Принципи

До подання заявки на будь-яке міжнародне змагання, Атлети та Коні повинні виконати вимоги, встановлені їхньою власною  Національною Федерацією.

Додатково до критеріїв, встановлених Національною Федерацією, право виступати визначається виконанням певної кількості Мінімальних Вимог для Допуску (Minimum Eligibility Requirements, далі MER, стаття 517) до міжнародних Змагань.

MER повинні бути досягнуті Конем або комбінацією Атлет/Кінь згідно рівня компетентності/досвіду (Стаття 519 Категорії Атлетів) Атлета та рівня Змагань.

Національні Федерації можуть встановлювати більш суворі та додаткові критерії мінімальних вимог (MER) для Коней та Атлетів, ніж встановлені FEI.

Організаційні Комітети, після затвердження FEI та їхньої  власної Національної Федерації, також можуть встановити додаткові критерії для Коней та/або Атлетів, які повинні бути оприлюднені у затвердженому FEI Положенні про змагання.

Технічний Делегат, або уповноважена ним особа, повинні перевірити, щоб всі Коні та Атлети були заявлені їхньою власною Національною Федерацією та зареєстровані у FEI.

517. Мінімальні Вимоги для Допуску - Minimum Eligibility Requirement (MER)

Мінімальні Вимоги для Допуску виконуються після завершення Змагання з додержанням мінімальних параметрів протягом усього виступу, як зазначено далі:

a)     Їзда: не більше 75 штрафних очок.

b)     Крос:

    Без штрафних очок на перешкодах (див. Ст. 520 щодо виключень).

    Не більше 90 секунд перевищення оптимального часу на Кросі  на змаганнях рівня 1*, 2* та 3* та 120 секунд на змаганнях рівня 4*.

c) Конкур: не більше 16 штрафних очок на перешкодах.

ПРИМІТКА 1: Усі MER, отримані у попередні роки, зараховуватимуться згідно правил, які діяли в той час.

ПРИМІТКА 2: Для 2015 року, 11 штрафних очок на перешкодах вважатимуться виконанням MER. Усі Правила будуть оновлені з 2016 – (оновлення 30.03.2015)

518 Строк дії MER

518.1 Чемпіонати

Період виконання MER триває з календарного року, що передує Чемпіонату, до дати закінчення прийому іменних заявок.

518.2 CI та CIO:

Період, протягом якого повинні бути отримані MER, завжди закінчується:

a) Принаймні за 24 дні до Кросу Змагання, для якого це потрібно, якщо MER було виконано на змаганні довгого формату (CCI).

b) Принаймні за 10 днів до Кросу Змагання, для якого це потрібно, якщо MER було виконано на змаганні короткого формату (CIC).

519. Категорії Атлетів

Категорії Атлетів FEI для Триборства підсумовують визнання підтвердженої кваліфікації Атлета на певному рівні.

Атлети будуть віднесені до певної категорії (Міжнародні Атлети без категорії, D, C, B, A) згідно результатів їхніх виступів протягом поточного восьмирічного періоду, як зазначено у наступній таблиці.

 

D

П'ятнадцять (15) MER на коротких (CIC) або довгих (CCI) Змаганнях FEI рівня 1* або вище; або п'ять (5) MER на коротких (CIC) або довгих (CCI) Змаганнях вищого рівня.

C

П'ятнадцять (15) MER на коротких (CIC) або довгих (CCI) Змаганнях FEI рівня 2* або вище; або п'ять (5) MER на коротких (CIC) або довгих (CCI) Змаганнях вищого рівня.

B

П'ятнадцять (15) MER на коротких (CIC) або довгих (CCI) Змаганнях FEI рівня 3* або вище; або п'ять (5) MER на коротких (CIC) або довгих (CCI) Змаганнях рівня 4*.

A

П'ятнадцять (15) MER на коротких (CIC) або довгих (CCI) Змаганнях FEI рівня 3* або вище, п'ять з яких рівня 4*.

Категорію Атлета буде оновлено згідно результатів виступів 1 липня та після закінченні календарного року з урахуванням поточних восьми років.

520. MER для CI та CIO.

Наступні таблиці деталізують вимоги, які потрібні для допуску у різних форматах, категоріях та рівнях міжнародних Змагань.

Коли вимагаються декілька MER (для CI та CIO), одне з них може бути зараховане навіть за умови отримання 20 штрафних очок на Кросі (Див. нижче MER для Чемпіонатів та Ігор).

520.1 Атлети, які не мають категорії на рівні Змагань

Для Атлетів, без  категорії, MER повинні бути досягнуті у комбінації  (Атлет/Кінь) згідно наступної таблиці:

Короткий формат:

CIC 1*

Всі Атлети

Вимоги НФ

CIC 2*

Атлети без категорії

Вимоги НФ + 1 CI 1*

Атлети категорії D

Вимоги НФ

CIC 3*

Атлети без категорії, або D, або C

Вимоги НФ + 2 CI 2*

Довгий формат:

CCI 1*

Всі Атлети

Вимоги НФ

CCI 2*

Атлети без категорії

Вимоги НФ + (1 CCI1* or 1 CIC2*) and 1 CIC2*

Атлети категорії D

Вимоги НФ + (1 CCI1* or CIC2*)

CCI 3*

Атлети без категорії, або D, або C

Вимоги НФ + 1 CCI2* + 1 CIC3*

CCI 4*

Атлети без категорії, або D, або C, або В

Вимоги НФ + 1 CCI3* + 2 CI 3*

520.2 Атлети, які мають категорії на рівні Змагань

Атлети, які вже мають категорію відповідного рівня або вище, можуть виконувати як всі вимоги для Атлетів без категорії згідно Статті 520.1 як комбінація, так і MER згідно наступної таблиці, які можуть стосуватися лише Коня:

Короткий формат:

CIC 1*

Всі Атлети

Вимоги НФ

CIC 2*

Атлети категорій С, В або А

Вимоги НФ

CIC 3*

Атлети категорій В або А

Вимоги НФ + 1 CI 2*

 Довгий формат:

CCI 1*

Всі Атлети

Вимоги НФ

CCI 2*

Атлети категорій С, В або А

Вимоги НФ + 1 CCI1* або 1 CIC2*

CCI 3*

Атлети категорій В або А

Вимоги НФ + 1 CCI2*

CCI 4*

Атлети категорії А

Вимоги НФ + 1 CCI3*

ПРИМІТКА: НФ мають можливість провести національні Змагання з метою отримання кваліфікацій, але лише за умови, що такі змагання проводяться замість змагань, скасованих через погодні умови або надзвичайні обставини.

До таких національних змагань належать ті, щодо яких FEI отримала і затвердила запит від відповідної НФ для цієї спеціальної мети. MER, отримані на таких спеціальних національних змаганнях, враховуються лише у поточному році, а не для надання категорії Атлету.

Заявка повинна бути відправлена мінімум за 4 тижні до Змагання. Технічний делегат FEI 3* або 4* повинен працювати на Змаганні, беручи відповідальність за технічні стандарти/рівень Змагання і повинен звітувати перед FEI (Звіт ТД), включно з результатами.

521 MER для Чемпіонатів та Ігор

Для Чемпіонатів та Ігор всі MER повинні бути отримані у комбінації (Атлет/Кінь)  і без штрафних очок на перешкодах Кросу.

CH 1*

Національні вимоги + 1 CCI 1*

CH 2*

Національні вимоги + 1 CCI 2*

CH 3*

Національні вимоги + 1 CCI 3*

CH 4*

Національні вимоги + (1 CCI 4*) або (1 CCI 3* + 1 CI 3*)

Щодо періоду отримання мінімального допуску зверніться до статті вище: строк дії MER.

Кваліфікація для молодих коней встановлюється окремо Комітетом з Триборства на щорічній основі.

522 Реверсивна кваліфікація

522.1 Реверсивна кваліфікація – Коні

Реверсивна кваліфікація вимагається від коня, коли потрібно підтвердити його здатність виступати на низькому рівні (MER) після декількох неуспішних виступів на певному рівні. Реверсивна кваліфікація стосується лише коней.

Реверсивна кваліфікація вимагається після двох виключень з міжнародних змагань на Кросі поспіль або з трьох виключень з міжнародних змагань на Кросі протягом 12 календарних місяців. Наступні причини виключення враховуються для вимоги реверсивної кваліфікації:

a) Три відмови

b) Падіння Коня або Атлета

c) Небезпечна їзда

У випадку реверсивної кваліфікації на певному рівні Кінь повинен отримати MER на міжнародних змаганнях нижчого рівня, перш ніж його буде допущено до змагання на цьому рівні (наприклад Кінь з двома виключеннями на рівні 3* будь-якого формату повинен отримати MER на рівні 2* будь-якого формату, перш ніж знову виступати на рівні 3* будь-якого формату.

Якщо реверсивна кваліфікація викликана виключеннями на різних рівнях будь-якого формату, Кінь повинен отримати MER на рівень нижче найвищого рівня, на якому сталося виключення.

Якщо реверсивна кваліфікація вимагається після виключень на рівні 1* будь-якого формату, НФ повинна оцінити Коня і надати письмовий звіт до Департаменту з Триборства FEI перш ніж цей Кінь матиме можливість виступати у міжнародних змаганнях.

522.2 Реверсивна кваліфікація - Атлети

На додачу до вищезазначеного, якщо Атлет має дві (2) реверсивні кваліфікацій протягом 12 календарних місяців (всі випадки), то з нього автоматично знімається відповідна категорія  та право використовувати допуск Атлета з категорією припиняється на один рік.