FEI Кодекс Офіційної Особи з Пробігів

КОДЕКС Офіційної Особи FEI

1. Офіційна Особа з Пробігів FEI є уповноваженою особою в Пробігах, яка повинна мати відповідні знання принципів Пробігів та Правил FEI і, базуючись на його рівні зірок, кваліфікована судити Міжнародні Змагання з Пробігів FEI відповідного рівня.

Вона завжди представляє FEI.

2. Офіційна Особа FEI повинна уникати актуального або можливого конфлікту інтересів. Офіційна Особа з Пробігів повинна мати нейтральну, незалежну і чесну позицію щодо Атлетів, власників, Тренерів, організаторів та інших Офіційних Осіб та добре інтегруватися у команду. Фінансові та/або особисті інтереси ніколи не повинні впливати на її суддівство.

 Види дій, які призведуть, або можуть призвести до “конфлікту інтересів” під час роботи на CEI, включаючи, але не обмежуючись наступним:

- Виконання обов'язків шефа національної команди на міжнародному рівні або відповідальність або співвідповідальність за відбір команд та/або пар, або тренування Атлетів НФ.

- Бути власником/співвласником Коней, що беруть участь у змаганні.

- Бути у фінансовій залежності або мати фінансовий прибуток від власників, Атлетів, Тренерів, організаторів або інших організацій, що мають відношення до Змагання.

- Мати близькі персональні стосунки з Атлетом.

- Націоналістичне суддівство.

На додачу до вимог з пункту 7 нижче, Офіційна Особа з Пробігів відповідальна за повідомлення Організаторів про будь-який з вищенаведених або інших можливих конфліктів інтересів або ситуацій, що можуть бути сприйняті як такі.

3. Під час Змагання з Пробігів Офіційна Особа з Пробігів повинна бути пунктуальною та професійною у її способі суддівства та виконання обов'язків.

4. Офіційна Особа з Пробігів повинна бути добре підготовлена до Змагання, яке вона судить, і має добре співпрацювати з організатором та її колегами.

5. Офіційна Особа з Пробігів повинна бути одягнена відповідним чином і завжди пам'ятати про те, що вона представляє FEI.

6. FEI має право застосувати дисциплінарні заходи до Офіційної Особи з Пробігів, яка не дотримується Кодексу та Правил FEI. Такі дисциплінарні заходи можуть складатися з: 1) Попереджувального листа; 2) Тимчасового або Попереднього відсторонення та 3) Тимчасового/Постійного виключення зі списку Офіційних Осіб з Пробігів FEI.

7. Конфлікт Інтересів: Офіційні Особи з Пробігів, які можуть мати наявний або прогнозований конфлікт інтересів повинні повідомити Організатора у момент призначення або у момент виникнення конфлікту інтересів до початку змагань. Якщо задекларований конфлікт інтересів, який, на думку Президента Суддівської Колегії, порушує або може порушити чистоту суддівства змагань, Офіційна Особа з Пробігів повинна відмовитися від участі. Конфлікт інтересів повинен бути оголошений на передстартовому брифінгу Офіціальних Осіб та Атлетів.

8. Конфлікт інтересів: Співробітники Федерацій Кінного спорту, Спонсорів та Організаційних Комітетів не можуть працювати як Офіційні Особи з Пробігів FEI на Змаганнях FEI, що організовані цією федерацією, Оргкомітетом або спонсором. 

Поділитися через:
Спонсори та партнери