Положення про рейтинг ВФКСУ з подолання перешкод

Положення про рейтинг ВФКСУ з подолання перешкод

Погоджено: Тренерська рада з подолання перешкод.

Затверджено: Правління ВФКСУ.

1. Мета й завдання

1.1 Формування збірної команди України для участі в офіційних міжнародних змаганнях.

1.2 Мотивація спортсменів до участі в рейтингових змаганнях та досягненню більш високих спортивних результатів.

1.3 Вдосконалювання системи допуску спортивних пар на міжнародні змагання.

1.4 Створення системи привілеїв для спортивних пар, що займають провідні місця в рейтингу в рамках відповідних рейтингових списків.

2. Загальні правила

2.1 Рейтинг ВФКСУ ґрунтується за результатами наступних змагань:

— Чемпіонат України серед дітей, юнаків та юніорів CSN-CH-UKR-Ch/J/JR;

— Чемпіонат України серед дорослих CSN-CH-UKR

— Кубок України CSN-CUP-UKR;

— Міжнародні змагання CSI, Олімпійські Ігри, Всесвітні Кінні Ігри, Фінал Кубку Світу, Чемпіонат Європи.

2.2 Рейтинг ВФКСУ є рейтинговим списком пари спортсмен-кінь, в якому враховуються результати виступів спортивної пари.

2.3 Для кожної категорії формується окремий рейтинговий список.

2.4 Вік спортсмена та коня визначається на дату формування рейтингового списку.

3. Система калькуляції

3.1 Рейтинговий список поновлюється щомісячно та публікується на офіційному сайті ВФКСУ до 10 числа місяця, що йде за рейтинговим.

3.2 Підрахунок рейтингового балу здійснюється за наявністю правильно оформлених технічних результатів з Чемпіонатів та Кубків України, наданих до ВФКСУ та технічних результатів з міжнародних змагань FEI.

3.3 Спортивні пари ранжуються в рейтинговому списку згідно з балами, що пара набрала у рейтинговому періоді.

4. Порядок розрахунку рейтингу ВФКСУ з подолання перешкод

4.1 Рейтинговий список формується за 12 останніх місяців. В кінці кожного місяця бали, що були набрані парою в цьому місяці, додаються до рейтингу, а бали, що були набрані за той же місяць попереднього року віднімаються.

4.2 Складання рейтингу ВФКСУ базується на штрафних очках, отриманих вершником.

4.3 До розрахунку рейтингу приймають 10 кращих результатів, що були отримані в рейтинговий період.

4.4 Всі спортивні пари, що приймали участь у змаганнях в рейтинговий період діляться на групи. По кожній групі формується рейтинговий список:

Вiкова категорiя Вiк коня Висота перешкод

Дорослi

18 та старше

Конi 7 рокiв та старше 145-160 см

Юнiори

16-21 рокiв

Конi 6 рокiв та старше

135-150 см

160 см — з 18 рокiв

Юнаки

14-18 рокiв

Конi 6 рокiв та старше

125-140 см

145-150 см — з 16 рокiв

Дiти

12-14 рокiв

Конi 6 рокiв та старше

115-130 см

135-140 см — з 14 рокiв

* Юнаки та юніори з 16 років за наявністю результатів, що відповідають критеріям висот відповідно до рейтингу для дорослих також вносяться у рейтинг для дорослих.

* До рейтингу не заносяться результати змагань для молодих коней CSIYH, CSNYH.

4.5 Система нарахування рейтингових балів

4.5.1. Рейтингові бали нараховуються тільки для «кваліфікаційних маршрутів».

«Кваліфікаційним маршрутом» є маршрут, де чистота подолання перешкод зазначається в штрафних очках.

Маршрут «В дві фази» може бути зарахованим як «кваліфікаційний» для спортивних пар, що завершили обидві фази.

4.5.2 Бали нараховуються за результатом не більше 8 штр. очок.

4.5.3 Для змагань «У два гіти» враховуються результати першого і другого гітів окремо. Бал за результат визначається сумою балів двох гітів.

4.5.4 Для змагань, що проводяться з перестрибуванням, враховується результат основного гіту.

4.5.5 Рейтинговий бал формується шляхом множення суми балу за результат на коефіцієнт висоти перешкод маршруту (п.4.5.6.) і «базовий коефіцієнт» (відповідно до п. 4.5.7.)

4.5.6 Таблиця коефіцієнтів та балів в залежності від кількості штр. очок та висоти перешкод маршруту:

Висота 115 120 125 130 135 140 145 150 160
Коефiцiєнт висоти 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 штр. оч.- 3 бали 6 б 9 б 12 б 15 б 18 б 21 б 24 б 27 б 30 б
Вiд 1 до 4 штр. оч-2 бали 4 б 6 б 8 б 10 б 12 б 14 б 16 б 18 б 20 б
Вiд 5 до 8 штр. оч- 1 бал 2 б 3 б 4 б 5 б 6 б 7 б 8 б 9 б 10 б

4.5.7 Таблиця «базових» коефіцієнтів визначається згідно з рівнем турніру.

Категорiя турнiру Коефiцiєнт Рiвень турнiру
1 5 Олiмпiйськi Iгри
2 5 Всесвiтнi Кiннi Iгри
3 5 Фiнал Кубку Свiту
4 4 Чемпiонат Європи
5 3 Міжнародні змагання CSI5*-CSIO5
6 2 Міжнародні змагання CSI1-4*/Ch/J/Y
7 2 Чемпіонати та Кубки України

Завантажити версію для друку

Поділитися через:
Aklav
MOST Ukraine
Спонсори та партнери